Het vasten vraag & antwoord

 

Het vasten; vraag en antwoord.

"De gezegende maand Ramadan is aangebroken. Deze edele maand waarin Allah - vrij is Hij van elke tekortkoming en Verheven - Zijn dienaren begunstigt met de verschillende soorten gunsten. Hij verheft de graden van de vastenden, vergeeft hun zonden en eert hen met de verschillende soorten goedheden en gunsten.

Deze geweldige maand waarin de poorten van het Paradijs worden geopend, de poorten van het Vuur worden gesloten en de duivels vastgeketend.

Hierdoor zijn zij niet meer in staat tot datgene waar zij buiten Ramadan wel toe in staat zijn: het misleiden en laten dwalen van de dienaren. Deze maand bevat Laylatoel- Qadr, welke beter is dan duizend maanden.

Degene die ontzegd wordt van de goedheid hiervan, die is werkelijk ontzegd. "

59 vragen en antwoorden worden in dit boek behandeld.

Deze vragen en antwoorden zijn onderverdeeld in hoofdstukken, die elk een bepaalde categorie van het vasten behandeld.

 

Auteur: Sheikh Saalim al-Adjimie

Vertaler(s): Ridouane Mallouki

Uitgeverij: Daar al-Aathaar

Uitvoering: Softcover

Pagina's: 117

 

Het vasten vraag & antwoord

€ 6,00

  • Niet op voorraad