Vasten volgens de islam

 

Dit boekje is bedoeld voor iedereen, die volgens de Islam wil vasten, of geïnteresseerd is in de praktijk van het islamitisch vasten. Speciaal in de periode van de Ramadan is menige moslim op zoek naar de vele ins en outs van het vasten. Hierom hebben wij gemeend, dat een handzame uitgave over dit onderwerp menigeen van dienst zal kunnen zijn.

 

Het is het hoofdstuk over vasten uit 'De Weg van de Moslim' het beroemde standaardwerk, waarin de gehele religieuze praktijk van de Islaam wordt behandeld. In deze druk hebben wij er nog Zakaatoel Fitr aan toegevoegd; dit is het gedeelte van het hoofdstuk van de Zakaat, dat over de zakaatoel fitr aan het einde van de vastenmaand handelt.

 

Slechts twee Arabische teksten zijn met hun transcripties in het Nederlands opgenomen, en wel de smeekbedes, waarvan men geacht wordt er één uit te spreken bij het breken van het vasten. Andere Arabische teksten zijn niet onmisbaar voor het vasten.

 Een uitspraak van de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is: "Eén van de poorten van het paradijs wordt Ar-Rayyaan genoemd, de Poort der verfrissingen. Slechts zij, die vasten, kunnen erdoor naar binnen. Er zal gezegd worden: "Waar zijn degenen, die vastten?" Zij zullen dan opstaan en als zij naar binnen zijn gegaan, zal deze achter hen gesloten worden. Niemand anders zal erdoor naar binnen gaan." Deze hadieth is overgeleverd door Al-Boekhaarie en Moeslim.

 

Uitgeverij: Project Dien

Auteur(s): Abu Bakr al-Jazairi 

Pagina's: 40 

Uitvoering: Softcover

Taal: Nederlands 

Vasten volgens de islam

€ 3,75

  • Beperkt op voorraad
  • Levertijd: 1-5 dagen